Dopis Salvadora Dalího

List Salvadora Dalího

Otevřený dopis
Panu JANOTOVI,
Generálnímu řediteli
Radiodiffusion Télevision Francaise
(RTF)

Vážený pane,

jako zastánce všech možných omezení a cenzury musím pouze uctivě souhlasit s rozhodnutím nevysílat v televizi Gros plan (Velký detail), který mi byl věnovaný. Pokud jste usoudili, že tento program by si širší publikum mohlo vysvětlovat způsobem, který příslušné instituce považují za nežádoucí, je celkem legitimní takový program zakázat.
Naproti tomu jakýkoli částečný výklad relace, která nebyla odvysílaná a tedy mohla být posuzovaná pouze na základě domněnek, pokud poškozuje mé dobré jméno, mi způsobuje újmu. Přestože, pokud vím, neexistuje speciální zákon, který by mi umožnil předvídat, že takové nebezpečí skutečně existuje, celou záležitostí se bude zabývat můj advokát.
Šlo mi o to, abych ve zmíněné relaci vyzdvihl manželskou věrnost a čistotu jako vzor duchovní odvahy a to, že jsem použil psychoanalytické a freudovské pojmy mi mělo posloužit jen pro to, abych dokázal PRAVDY OBSAŽENÉ v římskokatolickém apoštolském náboženství, které vyznávám.

S úctou
Salvador Dalí