SALVADOR DALÍ A BIBLE

Biblia Sacra

Nejvýznamnějšími patrony Salvadora Dalího byli italští manželé Albarettovi. Přátelství vášnivého sběratele umění Giuseppa Albaretta a jeho ženy Mary se Salvadorem Dalím přineslo světu některá z nejvýznamnějších a nejhodnotnějších děl. Mezi ně patří i fascinující ilustrace biblických výjevů, které doprovázely unikátní vydání Biblia Sacra v Miláně (více o Biblia Sacra zde). Nyní můžete tato mistrovská díla obdivovat také Vy - v jedinečném vydání Bible Dalí. Poprvé v České republice!

Dalí a rodina Albarettových
Ze vzpomínek Mary, Christiany a Beniamina (manželky, dcery a zetě dr. Albaretta)

Dr. Giuseppe Albaretto byl Dalího přítelem, sběratelem jeho děl, inspirátorem a mecenášem. Nejprve mistrovy obrazy nakupoval a prodával, později si uvědomil, že se na tom dá sice dobře vydělat, ale koupí a následným prodejem nikdy nevytvoří opravdovou sbírku, a tak se dohodli na vydávání jeho děl. Albaretto poskytl Dalímu ekonomickou jistotu – podepsal s ním smlouvy na stovky obrazů.

Kromě Biblia Sacra ilustroval Dalí pro rodinu Albarettových mnoho dalších děl (Otčenáš, Romea a Julii, Hamleta, Čtyři roční období, Tisíc a jednu noc, Odysseu, Dona Quijota…) Mnohé z těchto ilustrací nebyly nikdy knižně vydány a staly se součástí soukromé sbírky rodiny.

Rodinu Albarettových spojovalo s Dalím skutečné přátelství. Dokazují to stovky dopisů a telegramů, které má rodina ve svém archivu. Nepíše se v nich jen o práci, ale také o zdraví, o inspiraci a o pocitech mistra a jeho manželky, zkrátka o všem, co si mezi sebou běžně sdělují přátelé. O citlivém vztahu svědčí také vyprávění dcery dr. Albaretta Christiany: „Vzpomínám si na období, kdy jsem byla neduživé děvčátko a jedla jsem jen šunku a těstoviny; rybu ani maso ne, protože mi bylo líto rybiček, krav a prasátek. Jako kdybych si myslela, že šunka roste na stromech. Vlastně jsem byla v jídle velmi vybíravá. Moji matku to trápilo a pověděla o tom Dalímu, a tak mi Dalí začal kreslit malé obrázky (aby Christiana jedla atd.). Časem se z toho stal zvyk – pravidelně jsem od něho dostávala skici, a tak vlastním nevelkou, ale charakteristickou soukromou sbírku složenou z malých obrázků vytvořených k zvláštním příležitostem.“

Salvador Dalí a Cristiana Albaretto v zahradě v Port Ligat Salvador Dalí, Dr. Giuseppe Albaretto, Mara Albaretto a Cristiana Albaretto v zahradě domu Salvadora Dalího v Port Ligat Gala Dalí (rozená Elena Ivanovna Diakonova, manželka Salvadora Dalího), Dr. Giuseppe Albaretto, Cristiana Albaretto (dcera Giuseppeho a Mary), Salvador Dalí a Mara Albaretto v Port Ligat.

Historie Biblia Sacra

Ze vzpomínek Mary, Cristiany a Beniamina (manželky, dcery a zetě dr. Albaretta)
Myšlenka ilustrovat Bibli a poté ji vydat vzešla od dr. Giuseppa Albaretta. Jako oddaný katolík se snažil Dalího přivést ke křesťanské víře, neboť v jeho očích vedl „neuspořádaný život“. Věděl, že umělcova důkladná příprava bude vyžadovat pečlivé studium Bible, a doufal, že by se tak Dalí mohl víře přiblížit. Mistr byl komediant, herec, který zosobňoval hrdiny z filmů a který se do svých rolí cele nořil. Skutečně velmi pečlivě sbíral potřebné informace, několikrát Bibli přečetl a opravdu se tak k víře přiblížil. Svědčí o tom i jeho dopis adresovaný panu Janotovi, zástupci generálního ředitele Radiodiffusion Télévision Fran çaise. Originál dopisu a jeho překlad si můžete přečíst zde.
Již před tímto projektem zakoupila rodina Albarettových desítky Dalího obrazů. Po krátkém jednání spolu přátelé podepsali smlouvu na ilustrování Bible. Doktor Albaretto se poté začal zajímat o všechny náležitosti týkající se vydání díla; jelikož však neměl s vydáváním knih žádné zkušenosti, narazil na množství komplikací, s nimiž si nevěděl rady. Rozhodl se tedy obrátit na renomované nakladatelství. Spojil se se společností Rizzoli z Milána. Majitel společnosti Angelo Rizzoli projevil o projekt velký zájem. Chtěl světu zanechat monumentální dílo, kterým se jeho jméno zapíše do historie.

Splnění touhy nakladatele Angela Rizzoliho vytvořit výjimečné dílo si vyžádalo mnoho času a přípravy. Sazba a tisk musely být zcela bezchybné. Bylo vytvořeno několik nátisků na speciální hrubý papír, který snesl všechny výrobní postupy; po nich následovala další fáze – umělecký sítotisk. Kniha byla tištěna dvaceti barvami, což byla v té době velmi pokroková metoda. Ilustrace byly do Bible vlepovány a překryty voskovaným papírem, aby se nepoškodily. Biblia Sacra připravoval jeden z největších odborníků v oblasti tisku Pietro Raggi. V knize byla použita speciální tiráž „ad personam“ věnovaná osobě kupujícího, aby ještě více vynikla výjimečnost celého díla. Také vazba byla velmi vzácná – byla použita pravá marocká kůže zdobená zlatem. Kdyby býval nebyl kladen takový důraz na bezchybnost, dílo mohlo vyjít již o dva roky dříve a stálo by mnohem méně peněz. Rizzolimu však na výdajích nezáleželo. Usiloval o dokonalý výsledek a text Biblia Sacra chtěl navíc nechat schválit Vatikánem, což nebylo snadno realizovatelné. Díky vynikajícím vztahům dr. Albaretta se salesiánským řádem a se Svatým stolcem se to však po velkém úsilí podařilo a katolická církev text skutečně schválila.

Když byly reprodukce Biblia Sacra připraveny k tisku a předány v hlavním salonu hotelu Le Meurice v Paříži Dalímu, mistr dr. Albaretta překvapeně požádal, aby mu ukázal, co je originál a co reprodukce; tak kvalitní bylo reprografické zpracování.

Ilustrace byly překryty voskovým papírem, aby se nepoškodily. Ilustrace byly překryty voskovým papírem, aby se nepoškodily. Tiráž ad personam Mara Albaretto a Salvador Dalí v hotelu Le Meurice v Paříži. Detail 3 svazků vzácného vydání  Biblia Sacra

Dalímu tento projekt velmi pomohl. Dialog s Vatikánem, který projekt podporoval, fakt, že jeden výtisk Biblia Sacra byl věnován každému z vysokých církevních hodnostářů na světě a také Svatému otci, příznivý ohlas, který toto vydání mělo, a skutečnost, že vyšlo v největším italském nakladatelství, jeho hodnota i nádherné zpracování (zdobení pravým zlatem, kožená vazba, ručně vyrobený papír, dokonalost reprodukcí) a nakonec i suma, kterou za 105 listů obdržel, to všechno mělo pozitivní vliv na jeho další kariéru.
Bible s Dalího ilustracemi vyšla v nakladatelství Rizzoli roku 1967 – v pěti svazcích a ve třech různých zpracováních. Luxusní vydání vázané v kůži a uložené v originální dřevěné vyřezávané kazetě vyšlo v nákladu 99 kusů; vydání vázané v polokožené vazbě a bez kazety vyšlo v nákladu 149 kusů; vydání v papírové vazbě vyšlo v nákladu 1 499 kusů. Jeden speciální výtisk, vázaný v bílé kůži a zdobený zlatem, byl darován papeži.

Rizzoli chtěl ke každé Biblia Sacra přiložit malou sošku nebo basreliéf, navrhl proto dr. Albarettovi, aby Dalího požádal o vytvoření sošky rukou sepjatých k modlitbě. Na tento požadavek Dalí odpověděl: „Ne… na Bibli se přísahá… takže vyrobíte basreliéf mé ruky.“ Dr. Albaretto byl zubař. Věděl proto naprosto přesně, jak se má dokonalý odlitek vyrobit. Podle odlitku Dalího ruky pak vyrobil basreliéf (ruku přísahající na Bibli), který byl přibalován k výtiskům Biblia Sacra.

V roce 1990 vydala Bibli s Dalího ilustracemi společnost Weltbild Verlag v němčině. Bible byla uvedena na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a zaznamenala velký úspěch.

Salvador Dalí

* 1904 FIGUERAS, KATALÁNSKO † 1989 FIGUERAS
Salvador Dalí se narodil 11. května roku 1904 ve španělském městě Figueras. Velké výtvarné nadání se u něj projevovalo už od útlého mládí. Navštěvoval Královskou akademii krásných umění San Fernando v Madridu, z níž byl ovšem dvakrát pro porušení kázně vyloučen, neboť byl přesvědčený, že je chytřejší než jeho učitelé. Poté, co byl ze školy roku 1926 vyloučen definitivně, vydal se do Paříže, kde se poprvé setkal s Pablem Picassem. Právě Picasso jej přivedl k pařížské surrealistické skupině a roku 1929 se stal Dalí její součástí. Nadaný umělec se vášnivě zajímal o teorie Sigmunda Freuda. Zcela zásadně jej zasáhl manifest Andrého Bretona, který byl ovlivněn Freudovým dílem. Během krátké doby se stal Dalí jedním z nejvýznamnějších představitelů surrealismu.
Vycházel z podvědomí, snů, halucinací – z fantazie, která podle něho měla způsobit revoluci v moderním životě. Dalí objevil způsob generování obrazových představ, který nazval paranoidně-kritickou metodou. Ta spočívala v intenzivním pozorování souboru předmětů až do chvíle, kdy se v mysli začaly vynořovat jiné objekty.
Zkoumal také skryté, podvědomé touhy člověka. Jeho díla vypovídají o stavech úzkosti, paranoii a o odporu k vnějšímu světu. Po několika letech byl Dalí ze surrealistické skupiny vyloučen, protože schvaloval vládu diktátora Franka. Svá nejlepší díla vytvořil do roku 1939.

Roku 1974 bylo ve Figueras otevřeno muzeum Dalího umění, které umělec sám vybudoval. O osm let později bylo slavnostně otevřeno muzeum Salvadora Dalího v Saint Petersburgu na Floridě. V tomto muzeu se v současnosti nachází největší sbírka jeho děl mimo území Španělska.
V posledních letech života postihlo umělce několik tragických událostí. V roce 1980 musel odejít na odpočinek, neboť mu postupné ochrnutí těla způsobovalo nekontrolovatelný třas. O dva roky později zemřela jeho milovaná manželka Gala, která byla dlouhé roky jeho inspirací a múzou. Od té chvíle ztratil chuť do života. V roce 1984 utrpěl při požáru ve svém zámku Púbol vážné popáleniny. Poslední léta života strávil jako samotář ve věži svého muzea ve Figueras. Zemřel v lednu roku 1989 na zápal plic.

Salvador Dalí s manželkou Galou Dr. Giuseppe Albaretto, jeho manželka Mara Albaretto a Salvador Dalí ve španělské vesničce Cadaques, kde Dalí strávil velkou část svého života.